วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คณิตตา จิตต์เจริญ - เจ็บพอแล้ว

邓丽君 - 忘记他


คณิตตา จิตต์เจริญ - เจ็บพอแล้ว